Các điều khoản về chính sách riêng tư 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

TiengTrung518 coi việc xử lý thông tin cá nhân đúng luật và chính xác cũng quan trọng không kém những thành công trong hoạt động của chúng tôi cũng như việc duy trì sự tin tưởng của những người chúng tôi làm việc cùng. 

BẢO VỆ DỮ LIỆU

TiengTrung518 luôn bảo vệ dữ liệu cá nhân khách hàng và không cung cấp cho bất kỳ đơn vị thứ 3 nào.

Các điều khoản về sử dụng trang web này 

TiengTrung518 đã thiết lập những thông tin cụ thể về cách thức bạn sử dụng trang này. Bạn sẽ tìm thấy dưới đây thông tin về thiết kế của website nhằm giúp mọi người truy cập dễ dàng. 

CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

TiengTrung518 có các điều khoản và quy định về việc sử dụng trang này và các liên kết đến và từ trang này. 

KHẢ NĂNG TRUY CẬP 

TiengTrung518 nỗ lực để trang web www.tiengtrung518.com dễ sử dụng cho tất cả mọi người với bất cứ trình duyệt và thiết bị truy cập đặc biệt nào mà bạn có thể sử dụng. 

KHẢ NĂNG ĐỔI MỚI VÀ SÁNG TẠO

TiengTrung518 luôn cố gắng đổi mới và sáng tạo kỹ năng giảng dạy cũng như lượng kiến thức nhằm đem đến cho mọi người chất lượng tốt nhất.