Bạn hoàn toàn yên tâm đăng nhập bằng FB,
điều này không hề ảnh hưởng gì tới FB của bạn

Bài 1 : Xin chào </br> 你好 (Bài học thử free)

Cách phát âm

Cách viết chữ hán

Từ vựng

Bài 1 :  Xin chào </br> 你好 (Bài học thử free)
Lựa chọn kiểu chữ:    
Từ mới

(Giản Thể)

Nghĩa Hình ảnh mô tả Câu ví dụ Cách viết chữ

(Kích chuột vào chữ để xem cách viết)

你 Nǐ bạn, anh, chị, cô, bác...... ( đại từ nhân xưng, chỉ người nghe); Trong chữ phồn thể, đại từ nhân xưng chỉ người nghe và là phụ nữ là 妳

好 hǎo tốt, khỏe, hay, ngon, đẹp, xong, được.... (hảo)

一 yī một, số một (nhất)

五 Wǔ năm, số 5 (ngũ)

八 bā 8, số 8 (bát)

大 dà to, lớn (đại)

不 bù không, chẳng (bất) - (dùng để phủ định)
不大 bú dà không lớn, không to (Chú ý: 大 là thanh 4 nên 不cần phải biến điệu thành thanh 2)

不好 Bù hǎo không tốt

你不好。Nǐ bù hǎo. Bạn không tốt.

口 kǒu miệng (khẩu )

白 bái trắng (bạch)
不白 bù bái Không trắng

人 rén (en đọc như ân trong tiếng Việt) người (nhân)
好人 Hǎo rén Người tốt

女 nǚ nữ, phụ nữ (nữ)
女人 nǚrén người phụ nữ, phụ nữ

好女人 Hǎo nǚrén Người phụ nữ tốt

马 mǎ ngựa, con ngựa (mã)
白马 báimǎ con ngựa trắng (bạch mã)

好马 hǎo mǎ con ngựa tốt

Từ mới

(Phồn Thể)

Nghĩa Hình ảnh mô tả Câu ví dụ Cách viết chữ

(Kích chuột vào chữ để xem cách viết)

你 Nǐ bạn, anh, chị, cô, bác...... ( đại từ nhân xưng, chỉ người nghe); Trong chữ phồn thể, đại từ nhân xưng chỉ người nghe và là phụ nữ là 妳

好 hǎo tốt, khỏe, hay, ngon, đẹp, xong, được.... (hảo)

一 yī một, số một (nhất)

五 Wǔ năm, số 5 (ngũ)

八 bā 8, số 8 (bát)

大 dà to, lớn (đại)

不 bù không, chẳng (bất) - (dùng để phủ định)
不大 bú dà không lớn, không to (Chú ý: 大 là thanh 4 nên 不cần phải biến điệu thành thanh 2)

不好 Bù hǎo không tốt

你不好。Nǐ bù hǎo. Bạn không tốt.

口 kǒu miệng (khẩu )

白 bái trắng (bạch)
不白 bù bái Không trắng

人 rén (en đọc như ân trong tiếng Việt) người (nhân)
好人 Hǎo rén Người tốt

女 nǚ nữ, phụ nữ (nữ)
女人 nǚrén người phụ nữ, phụ nữ

好女人 Hǎo nǚrén Người phụ nữ tốt

马 mǎ ngựa, con ngựa (mã)
白马 báimǎ con ngựa trắng (bạch mã)

好马 hǎo mǎ con ngựa tốt

Bài khóa

Bài hội thoại giao tiếp chào hỏi

Bài giảng

bai giang tu vung bai 1

Thực hành phát âm tiếng Trung B1H1

Video bổ sung: Luyện đọc chuẩn và phân biệt b - p - f

luyện nghe

Cách nhớ chữ Hán qua bộ thủ

luyện nghe

KHU VƯỜN VUI NHỘN TIẾNG TRUNG 518

中文518乐园