Bài 3: 您要单人间还是双人间 Anh (chị) muốn phòng đơn hay phòng đôi ạ?

Bài Khoá Chính

Từ mới Bài khóa chính

Bài khóa chính không dịch

Phân tích bài khóa chính

Bài khóa chính có dịch

Tiếng Trung giao tiếp thương mại - Chủ đề thuê phòng khách sạn

Bài Khoá Phụ

Từ mới Bài khóa phụ - Bài 3

Bài khóa phụ ko dịch - Bài 3

Phân tích bài khóa phụ - Bài 3

bài khóa phụ có dịch - Bài 3

luyện nghe

Thực hành luyện nghe

luyện nghe