image

Chen laoshi

Giảng viên,người sáng lập

  • PHONE :
  • +840969810971
  • ADDRESS :
  • Hoàng Mai, Hà Nội
  • ưu điểm :
  • Nhiệt huyết, yêu nghề, giọng nói truyền cảm, Từng sống, từng đi nhiều nơi và thường xuyên sang Trung Quốc
  • khuyết điểm :
  • Ảo tưởng