Bạn hoàn toàn yên tâm đăng nhập bằng FB,
điều này không hề ảnh hưởng gì tới FB của bạn

Đề số 01 HSK1

Đề số 01 HSK1

Câu 1

                                                                                      

null

 

Câu 2

null

 

Câu 3

null

 

Câu 4

null

 

Câu 5

null

 

prev next

Sau khi hoàn thiện bài làm hãy bấm vào nút nộp bài bên dưới

Giải đáp lời thoại